Cəmiyyətin gələcək tərəqqisi bir çox cəhətdən indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı olacaqdır...
Heydər Əliyev
Reklam
Saytda reklamla bağlı bütün suallarınız üçün:

Telefon:
+994556074049 +994706074049 +994124321251

E-mail:
reklam@anacan.az